18.10.2019 / 17:30H /

0
€*

Cafetería LASSO do Auditorio de Galicia

18.10.2019 / 20:30H /

14
€*

Auditorio de Galicia

19.10.2019 / 20:30H /

10
€*

Auditorio de Galicia

20.10.2019 / 12:00H /

0
€*

Teatro Principal

24.10.2019 / 10:00H /

0
€*

Auditorio de Galicia

25.10.2019 / 11:00H /

0
€*

Auditorio de Galicia

26.10.2019 / 20:30H / 10 €*

Auditorio de Galicia

27.10.2019 / 18:00H / 0 €*

Auditorio de Galicia

30.10.2019 / 20:30H / 0 €*

Auditorio de Galicia