INFORMACIÓN DE ACCESO AOS ESPECTÁCULOS

Protocolo de acceso a espectáculos en espazos pechados de artes escénicas e musicais.

 

Neste momento temos os nosos espazos culturais abertos, con aforo limitado, tal e como dispón a normativa vixente ante a situación epidemiolóxica derivada da pandemia da COVID-19 e que é a seguinte:

DECRETO 26/2021, do 15 de febreiro
ORDE do 15 de febreiro do 2021

Normas xerais:

Como norma xeral serán de aplicación as establecidas na normativa vixente en cada momento primando sempre o mantemento da distancia de seguridade de 1,5 m. entre espectadores.

Será obrigatorio o uso de máscara por parte dos espectadores.

O acceso dos espectadores estará condicionado ás seguintes normas xerais:

  • Uso obrigatorio de máscara 
  • Desinfección de mans 
  • Distancia mínima de 1,5 m entre persoas
  • Entrada e saída das instalacións de forma graduada mantendo a distancia de seguridade de 1,5 m.

Se presenta algún síntoma relacionado coa COVID-19, tos, falta de aire ou febre ( > 37 ºC), pregamos non acceda ás instalacións.

Acceso e saída gradual:

O acceso realizarase de xeito gradual, para o cal se recomenda que os espectadores acudan cunha antecedencia mínima de 20 minutos antes do comezo da función.

A saída realizarase comezando polas persoas que están máis próximas á porta, que serán as primeiras en abandonar a sala. Será o persoal de acomodación quen indicará que poden ir saíndo do recinto.

Control de acceso: 

O control de acceso realizarase mediante os postos de tiqueo desatendido que permitirán que cada persoa que acceda poida ticar a súa entrada sen contacto físico e mantendo a distancia de seguridade.

MÁIS INFORMACIÓN

VENDA DE ENTRADAS

* RECOMÉNDASE A ADQUISICIÓN DE ENTRADAS EN LIÑA

Venda de entradas en liña: desde o luns da semana do evento ás 10.00 h en compostelacultura.gal

Venda de entradas presencial: a partir do luns da semana do evento nos horarios habituais.

  • Despacho de billetes do Teatro Principal. Aberto de martes a sábado (+ días de evento) de 18.00 a 21.00h. Se a función é fóra dese horario, o despacho abrirá 1h 30min antes do seu inicio. Teléfono: 981 542 349
  • Despacho de billetes do Auditorio de Galicia. Aberto só os días de evento desde 1h 30min antes do comezo do mesmo. Teléfono 981 571 026