ACORDOS TOMADOS POLO AUDITORIO DE GALICIA EN RELACIÓN AO COVID-19

Ante as recomendacións e acordos tomados polo Consello da Xunta de Galicia e o goberno estatal e ao abeiro do disposto no Real decreto 463/2020, do 14 de marzo (BOE núm. 67 do 14 de marzo)

o Auditorio de Galicia tomou os seguintes acordos:

-Acordo da Comisión Executiva do Auditorio de Galicia de 13 de marzo de 2020.

-Resolución do Director-xerente do Auditorio de Galicia de 15 de marzo de 2020.