30.03.2023 / 20:30H /

15
€*

Auditorio de Galicia

31.03.2023 / 20:30H /

0
€*

Igrexa de San Paio de Antealtares

31.03.2023 / 20:30H /

14
€*

Auditorio de Galicia

01.04.2023 / 18:00H /

0
€*

Teatro Principal

02.04.2023 / 20:00H /

0
€*

Igrexa do Pazo de San Lourenzo

03.04.2023 / 20:00H /

0
€*

Igrexa de Santa Clara

05.04.2023 / 10:30H / €*

Varios lugares

06.04.2023 / 12:30H / 0 €*

Igrexa da Universidade de Santiago de Compostela

08.04.2023 / 20:00H / 0 €*

Igrexa da Universidade de Santiago de Compostela