ORDES DO DÍA E ACORDOS DO CONSELLO REITOR

-INSTRUCIÓNS DE USO DO AUDITORIO DE GALICIA (Aprobadas no Consello Reitor o día 3 de decembro do 2019)