CONSELLO REITOR AUDITORIO DE GALICIA

Presidente: Xosé A. Sánchez Bugallo

Director – xerente: Xaquín López González

Secretario: José Ramón Alonso Fernández

Interventor: Juan Ramón González Carnero

Vogais

Mercedes Rosón (PSOE)

Rubén Prol (PSOE)

José Antonio Constenla (PP)

Branca Novoneyra (CA)

Goretti Sanmartín Rei (BNG)