CONSELLO REITOR AUDITORIO DE GALICIA

Presidente: Martiño Noriega Sánchez

Director – xerente: Xaquín López González

Secretario: José Ramón Alonso Fernández

Interventor: José Ramón González Carnero

Vogais

Maite Cancelo Márquez (PP)

Mª José Castro Carballal (PP)

Gonzalo Muíños Sánchez (PSOE)

Branca Novoneyra (CA)

Goretti Sanmartín Rei (BNG)