CONSELLO REITOR AUDITORIO DE GALICIA

Presidenta: Goretti Sanmartín Rei

Director – xerente: Xaquín López González

Secretario: José Manuel González García

Interventor: Juan Ramón González Carnero

Vogais

José Antonio Constenla (PP)

Míriam Louzao (BNG)

Mercedes Rosón (PSdeG_PSOE)

María Rozas (CA)