En cumprimento da Lei 19/2013, de 9 de decembro, de transparencia, acceso á información pública e bo goberno, neste espazo publicarase de forma periódica e actualizada a información cuxo coñecemento sexa relevante para garantir a transparencia da nosa actividade relacionada co funcionamento e control da actuación pública.

PERFIL DO CONTRATANTE

SOLICITUDE DE PROPOSTAS PARA O PROGRAMA DIDÁCTICO DE ARTES ESCÉNICAS E MUSICAIS 2018-2019

PUBLICACIÓN DA RELACIÓN DEFINITIVA DE SOLICITUDES ADMITIDAS E EXCLUÍDAS NA CONVOCATORIA ABERTA DE AXUDAS DE APOIO A PROCESOS E ACTIVIDADES CULTURAIS  PARA PROFESIONAIS 2018-2019

PUBLICACIÓN DA RELACIÓN DEFINITIVA DE SOLICITUDES ADMITIDAS E EXCLUIDAS NA CONVOCATORIA ABERTA DE AXUDAS DE APOIO A PROCESOS E ACTIVIDADES CULTURAIS PARA ENTIDADES SEN ANIMO DE LUCRO 2018-2109

BASES REGULADORAS DA CONVOCATORIA ABERTA DE AXUDAS DE APOIO A PROCESOS E ACTIVIDADES CULTURAIS 2018-2019

ESTATUTOS

ORZAMENTOS

PREMIOS SELIC

  • Premios SELIC de creación literaria 2018. Aberto prazo de presentación ata o 30 de setembro. Bases no BOP

CONVOCATORIA DE PROPOSTAS PARA O PROGRAMA DIDÁCTICO DE ARTES ESCÉNICAS E MUSICAIS 2017-2018

CONVOCATORIA DE RESIDENCIAS DE CREACIÓN ARTÍSTICA E ESTADÍAS TÉCNICAS PARA PROXECTOS DE ARTES ESCÉNICAS CURSO 2017-2018 DO CONCELLO DE SANTIAGO DE COMPOSTELA

POSTO DE DIRECCIÓN-XERENCIA DO AUDITORIO DE GALICIA

Proceso anterior

DÉCIMO PREMIO AUDITORIO DE GALICIA PARA NOVOS ARTISTAS 2017

CONVOCATORIA DE PROPOSTAS PARA O PROGRAMA DIDÁCTICO DE ARTES ESCÉNICAS E MUSICAIS 2017-2018

CONVOCATORIA ABERTA SUBVENCIÓNS ACTIVIDADES CULTURAIS 2016

CONVOCATORIA DE RESIDENCIAS E ESTADÍAS PARA PROXECTOS DE ARTES ESCÉNICAS 2017 NA SALA AGUSTÍN MAGÁN

SOLICITUDE DE PROPOSTAS DE CREACIÓN EN ARTES VISUAIS PARA A ZONA "C" 2017

PRIMEIRA CONVOCATORIA DE APOIO Á CREACIÓN EN ARTES VISUAIS DA ZONA “C” 2016

CONTRATOS MENORES