Encontros co sector cultural

Un espazo de participación nas políticas públicas de Santiago de Compostela, enfocado ao diálogo e traballo en común entre axentes culturais, persoal técnico, responsables municipais e cidadanía.