18.09.2019 / 19:00H /

0
€*

Centro Sociocultural das Fontiñas

18.10.2019 / 20:30H /

14
€*

Auditorio de Galicia

18.10.2019 / 17:30H /

0
€*

Cafetería LASSO do Auditorio de Galicia

19.10.2019 / 20:30H /

10
€*

Auditorio de Galicia

26.10.2019 / 20:30H /

10
€*

Auditorio de Galicia

30.11.2019 / 18:30H /

4
€*

Teatro Principal

13.12.2019 / 18:00H / 0 €*

Auditorio de Galicia

14.12.2019 / 20:30H / 10 €*

Teatro Principal